List Seniora Konfraterni

Drogie Siostry, Drodzy Bracia!

Papież Franciszek 16 marca, w czasie porannej Mszy świętej powiedział „Myślę o rodzinach, zamkniętych w domach, dzieciach, które nie chodzą do szkoły, być może rodzice także nie mogą wyjść; niektórzy są na kwarantannie. Niech Pan pomoże im znajdować nowe sposoby, nowe przejawy miłości oraz współistnienia w tej nowej sytuacji”.

Droga Konfraternio! Jeszcze w czwartek 12 marca, cieszyliśmy się braterskim spotkaniem na Eucharystii, w Katedrze Polowej. Po Mszy świętej, związanej z 87 rocznicą konsekracją katedry. W uroczystej formie – do naszej Wspólnoty, poprzez złożenie przysięgi wstąpili Agata, Dariusz i Adam. Bogu niech będą dzięki!. Wtedy już niepokoiliśmy się napływającymi informacjami.  Bóg jednak dał nam odczuć radość i wesele, przez piękno Liturgii i naszą konfraterską wspólnotę. Za dar modlitwy, obecności i błogosławieństwa, kieruję podziękowania dla Księdza płk. Zbigniewa Kępy, naszego Kapelana. 

Kilka zaledwie upłynęło dni, a niełatwe okoliczności, jeszcze tak bardzo odmieniły nasze życie, ograniczyły relacje, wymusiły odstąpienie od indywidualnych, a tym bardziej wspólnotowych planów i zamiarów. Skomplikowały naszą codzienność a przyszłość uczyniły niepewną. Mimo to nadal powinniśmy kontynuować pielgrzymowanie wiary, zamieniając jego dotychczasowe formy na bardziej duchowe. 

Teraz tak potrzebne są i aktualne: modlitwa, pokora, cierpliwość pozostawanie przy tym co zwyczajne i proste. Troszczmy się wzajemnie w rodzinie. Troszczmy się o siostrę i brata, bowiem wzajemne wsparcie budują wspólnotę, niweluje lęk i niepewność. 

Ograniczenie kontaktów zewnętrznych, to okoliczność którą możemy wykorzystać do wzmocnieniu naszej osobistej relacji z Jezusem i Maryją, do modlitwy za siebie nawzajem, za rodzinę, za Ojczyzny, Kościół, Ordynariat Polowy, Konfraternię. 

Pamiętajmy o sobie wzajemnie, szczególnie zaś o chorych, dotkniętych samotnością kwarantanny. Pamiętajmy o tych którzy stoją „na pierwszej linii frontu” – o pracownikach inspekcji sanitarnych, służby zdrowia, funkcjonariuszach policji, straży granicznej, wojska i innych spieszących z pomocą. Niech Maryja otacza ich płaszczem opieki, a Święci Patronowie Ojczyzny orędują za nimi.

Słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas poniedziałkowej  Eucharystii, jego 2. kilometrowa pielgrzymka w Rzymie o odwróceniu epidemii. Modlitwa w tak wielu miejscach naszej Ojczyzny, niech wlewa w nas ufność i nadzieję.

Łączmy się w modlitwie za księdza Biskupa Polowego, Promotora Konfraterni, Księdza Kapelana, za kapłanów.  Wspierajmy się wzajemnie jeśli to możliwe rozmową, wyrazami pamięci. Pamiętajmy o chorych i starszych. Zdarzyć się może że niektórym z nas, zamkniętym w domach jeśli ta sytuacja się przedłuży, może brakować artykułów pierwszej potrzeby. 

Warto sięgnąć po telefon, zadzwonić do siebie wzajemnie, porozmawiać. Wysłać wiadomość z informacją o sobie na adres Konfraterni, seniora czy bliskiego w przyjaźni brata, czy siostry z Konfraterni. 

Polecam wszystkich opiece Maryi, szczególnie w Jej wezwaniu Królowej Polski i Matki Bożej del Pilar oraz Świętego Jakuba, zwycięscy w walkach.  

Życzę zdrowia i pogody ducha pośród przeciwności.

Niech ten czas próby nas umocni.

Marek Sokołowski

Senior Konfraterni

17 marca 2020

Droga Krzyżowa w katedrze polowej Wojska Polskiego 13.03.2020

Droga Krzyżowa (łac. Via Dolorosa, Via Crucis – droga cierpienia, droga krzyżowa) to nabożeństwo w kościele katolickim nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium (pałacu) Poncjusza Piłata, rzymskiego prefekta Judei, na Golgotę – wzgórze nieopodal Jerozolimy, gdzie dokonywano egzekucji skazańców. W pretorium Jezus Chrystus został osądzony i skazany na śmierć przez ukrzyżowanie, którą poniósł na Golgocie (słowo aramejskie, przetłumaczone na łacinę jako Calvaria, znaczy „czaszka”, co nawiązywało do kształtu wzgórza).

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie, na co niewątpliwie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża Chrystusa przez cesarzową Bizancjum Helenę w 326 roku. Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią święte miejsca związane z męką i śmiercią Chrystusa. Według apokryfu z V wieku De transitu Mariae nawiedzała je i Matka Boża. W XI-XIII wieku wyodrębniono poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, co miało związek z wyprawami krzyżowymi.

Czytaj dalej Droga Krzyżowa w katedrze polowej Wojska Polskiego 13.03.2020

Święto Katedry Polowej Wojska Polskiego 12.03.2020

12 marca 2020 roku członkowie i sympatycy Konfraterni św. Jakuba wraz z kapelanami i wiernymi Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego świętowali 87 rocznicę konsekracji katedry polowej WP, do której Konfraternia jest afiliowana.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa. Koncelebransami byli: ks. płk Piotr Majka – były proboszcz katedry polowej WP oraz ks. por. Mateusz Korpak i  ks. ppor. Łukasz Siedlecki – wikariusze katedry. W liturgii Słowa uczestniczyli też członkowie Konfraterni. Jacek Niedbałka przeczytał fragment z Księgi proroka Jeremisza Błogosławiony, kto ufa Bogu (Jr 17, 5-10); Piotr Szarko czytał fragment Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian Jesteście Bożą budowlą (1 Kor 3, 9b-11. 16-17).

Ks. Zbigniew Kępa rozpoczął homilię od przypomnienia doniosłego przeżycia, jakim była konsekracja wojskowej świątyni. „Gość Niedzielny” w numerze 14 z 2 kwietnia 1933 roku szczegółowo opisywał to historyczne wydarzenie. „W niedzielę dnia 12 ub. m. odbyła się uroczystość konsekracji kościoła garnizonowego p. w. N.M.P. Królowej Korony Polskiej przy ul. Długiej w Warszawie. Ceremonie konsekracyjne rozpoczęły się o godz. 8-ej. Aktu konsekracji dokonał J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Gall w asyście licznego duchowieństwa wojskowego. Jednocześnie Jego Ekscelencja konsekrował nowo zbudowany wielki ołtarz oraz poświęcił nowe organy. Na zakończenie uroczystości Ks. Arcybiskup Gall odprawił pontyfikalną sumę, podczas której podniosłe kazanie o znaczeniu kościoła garnizonowego dla wojska wygłosił ks. prałat [Aleksander] Fajęcki.”

Po upływie 87 lat od tego wydarzenia, ks. płk Zbigniew Kępa pytał: „Dlaczego konsekracja katedry polowej Wojska Polskiego była tak ważnym wydarzeniem? Co się wtedy stało? Co trwa i nie przemija do dziś? To wspólnotowo-twórcza rola tej katedry. Ta świątynia to nie tylko przeszłość. W jej murach miały miejsce nie tylko doniosłe uroczystości i wydarzenia, które przeszły już do historii. W tej katedrze nadal gromadzą się wierni by wielbić Boga. Przychodzą tu żołnierze i funkcjonariusze różnych służb mundurowych, osoby świeckie pracujące w instytucjach wojskowych oraz ich rodziny, a także ci wszyscy, którzy pokochali to miejsce i darzą ten kościół dużym sentymentem.

Czytaj dalej Święto Katedry Polowej Wojska Polskiego 12.03.2020

Odwołanie wspólnego przejścia etapowej pielgrzymki na Górę Świętej Anny, w dniach 21-22 marca.

W trakcie spotkania braterskiego, 12 marca w katedrze polowej związanego z uroczystością konsekracji katedry i przysięgą nowych konfratrów. Po konsultacji z Księdzem Kapelanem, obecnymi na spotkaniu członkami Kapituły: Danutą i Piotrem oraz siostrami z zespołu pielgrzymkowego: Anią i Beatą, a także obecnymi Siostrami i Braćmi.
Podjąłem decyzję o odwołaniu wspólnego wyjazdu na nasz kolejny etap pielgrzymki Trzebce-Mstów.
Co do nowego terminu i planu drogi, będziemy mogli odnieść się po normalizacji sytuacji w Polsce, spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym.
Zaliczki mogą pozostać na koncie Konfraterni i zaliczone na poczet przyszłego przejścia albo być zwrócone ewentualnie przeksięgowane na poczet składki braterskiej na 2020 rok. Prosimy o informację skierowaną do Skarbnika Wiesława.
Życzę spokoju, w tym doświadczeniu, które przeżywamy, w tych dniach wzmagającego się zagrożenia epidemią koronawirus SARS-CoV-2 .
Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni za siebie
i innych.

Ten czas, to dla nas szansa na szczególne, wielkopostne rekolekcje i wezwanie do modlitwy za chorych i tych, którzy śpieszą im z pomocą medyczną i opieką oraz za wszystkich, którzy swą pracą starają się ograniczyć negatywne skutki zagrożenia.
Niech się wzmacnia nasze zaufanie i zawierzenie się Bogu, naszej patronce Matce Bożej z Pilar oraz Świętemu Jakubowi.

Patronem od chorób zaraźliwych jest św. Roch, pielgrzym-samarytanin, którego wstawiennictwa u Boga, wierni a pielgrzymi szczególnie przywoływali w trudnych chwilach zagrożenia niszczącymi chorobami.


Marek Sokołowski
Senior Konfraterni Świętego Jakuba Apostoła Starszego

Ze stolicy na Górę św. Jakuba. Pielgrzymka Konfraterni św. Jakuba. Etap 6. Smardzewice – Trzebce 22-23.02.2020

8 września 2019 roku Konfraternia św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęła pielgrzymkę weekendową „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. To średniowieczna nazwa dzisiejszej Góry św. Anny na Wyżynie Śląskiej. Zakończenie pielgrzymki planowane jest w czerwcu 2020 roku. Jest pięć intencji tej pielgrzymki. Pątnicy modlą się: o beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego, o błogosławieństwo dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w setną rocznicę jego ustanowienia, o błogosławieństwo dla Protektora Konfraterni św. Jakuba biskupa polowego WP ks. gen. Józefa Guzdka i Opiekuna Duchowego Konfraterni ks. płk. Zbigniewa Kępy, o orędownictwo Boże dla członków Konfraterni oraz ich rodzin, w intencji zmarłych członków i przyjaciół Konfraterni. Konfratrzy, którzy nie mogą wyruszyć na Drogę Jakubową, uczestniczą w pielgrzymce duchowej i w łączności z pątnikami odmawiają w dniach pielgrzymki modlitwę różańcową w intencjach pielgrzymkowych.

22 i 23 lutego 2020 roku 25 pątników, członków i przyjaciół Konfraterni św. Jakuba, kontynuowało weekendową pielgrzymkę na górę, która w przeszłości nosiła imię ich patrona. Szósty etap wędrówki rozpoczęli w Smardzewicach i pierwszego dnia szli do Piotrkowa Trybunalskiego. Droga wiodła przez lasy, pola i wsie Ziemi Łódzkiej. W niewielkiej miejscowości o nazwie Tresta pątnicy zatrzymali się przy zabytkowym kościele z 1781 roku, który jest jednym z nielicznych w woj. łódzkim obiektów drewnianej architektury sakralnej. Tresta zajmuje ważne miejsce w archeologii ziem polskich. Niedaleko wsi znajdowało się wielkie cmentarzysko kultury łużyckiej istniejące w okresie od XI do VIII wieku p.n.e. Prace archeologiczne na nekropolii były prowadzone w drugiej połowie lat siedemdziesiątych ub. wieku. Wody zalewu sulejowskiego, który powstał w latach 1969 – 1974, zalały teren. Znaleziska z cmentarza przechowuje Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Czytaj dalej Ze stolicy na Górę św. Jakuba. Pielgrzymka Konfraterni św. Jakuba. Etap 6. Smardzewice – Trzebce 22-23.02.2020

Spotkanie Konfraterni św. Jakuba 10.02.2020

10 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Konfraterni św. Jakuba. Poprzedziła je Msza św., której przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa. Koncelebrowali – ks. Dariusz Konieczny, kanclerz kurii Ordynariatu Polowego WP oraz ks. por. Mateusz Korpak, wikariusz parafii katedralnej. Fragment Pierwszej Księgi Królewskiej czytała siostra Elżbieta Bartocha.

Czytaj dalej Spotkanie Konfraterni św. Jakuba 10.02.2020

Styczniowe wydarzenia

Drodzy Członkowie i Sympatycy Konfraterni św. Jakuba przy katedrze polowej WP,

Zestawienie wydarzeń styczniowych i program na luty

Pielgrzymi w Sanktuarium w Studziannie

1. 12 stycznia w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce w Warszawie miało miejsce wydarzenie pt. Camino Day. Naszą Konfraternię reprezentowali siostra Kamila Pasławska i brat Jerzy G. Kazimierczak. Zdjęcia: http://dobremiejsce.org/galeria-dm/camino-day-drogi-sw-jakuba-w-pigulce/ Relacja siostry Ewy Wasiak: https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-styczen-2020-g/2020-01-12d-warszawa-camino-day/

2. 13 stycznia spotkaliśmy się jak co miesiąc przy katedrze polowej WP. Po Mszy św. siostra Kamila Pasławska prezentowała swoje przeżycia po odbytej pielgrzymce do Ziemi Świętej. Wystąpienie pt. „Lepszy dzień jeden w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc” było ubogacone dziesiątkami fotografii. Relacja siostry Ewy Wasiak: https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-styczen-2020-g/2020-01-13n-noworoczne-spotkanie-konfraterni-sw-jakuba/

3. W dniach 18-19 stycznia na wyjazdowym posiedzeniu w Szydłowcu, zebrała się nowa Kapituła Konfraterni. O szczegółach zebrania Członkowie Konfraterni zostali poinformowani drogą elektroniczną. Wszystkich naszych sympatyków, którzy od dłuższego czasu biorą udział w wydarzeniach przez nas organizowanych informujemy, iż mogą przystąpić do naszej Konfraterni. Prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres Konfraterni. Uroczyste przyjęcie nowych członków Konfraterni, będzie miało miejsce w czasie marcowego spotkania przy katedrze polowej WP.

Święty Jakub w Szydłowcu: https://drive.google.com/open?id=1zckh00nFXVDymZ5IUzUorFHB-J-iaZBf

4. Informujemy Wszystkich Pielgrzymów, iż od 20 stycznia można w Warszawie uzyskać okolicznościowy stempel w paszporcie pielgrzyma. Całą dobę pieczęć można przybić u dyżurującego żołnierza przy katedrze polowej WP oraz w Muzeum Ordynariatu w godzinach pracy.

5. W dniach 25-26 stycznia miał miejsce 5 etap pielgrzymki: „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. Relacja seniora Marka na profilu fb Konfraterni. https://www.facebook.com/pg/Konfraternia-%C5%9Bw-Aposto%C5%82a-Jakuba-Starszego-538485772961981/posts/

Zapowiedzi:

1. W poniedziałek 10 lutego spotykamy się jak co miesiąc przy katedrze polowej WP. Msza św. o godz. 18.00. Po eucharystii zapraszamy do centrum konferencyjnego, gdzie brat Piotr Szarko opowie o Drodze św. Jakuba w Czechach. Wystąpienie będzie ilustrowane pokazem zdjęć.

2. W dniach 22-23 lutego będzie miał miejsce 6 etap pielgrzymki „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. Szczegóły w załączonym zaproszeniu. Wszystkich, którzy ostatni weekend karnawału chcą spędzić na Drodze św. Jakuba, serdecznie zapraszamy! Osoby wrażliwe na hałas, prosimy o zabranie przeciwhałasowych stoperów do uszu, gdyż w miejscu noclegu będzie bal karnawałowy.

3. Do 9 lutego, można zgłosić swój udział w r. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z informacjami: http://caminopolaco.pl/?p=1242

Buen camino!

Marek Sokołowski – senior Konfraterni

Łukasz Stefaniak – sekretarz Konfraterni

Ze stolicy na Górę św. Jakuba. Pielgrzymka Konfraterni św. Jakuba. Etap 5. Rzeczyca – Smardzewice

8 września 2019 roku Konfraternia Św. Jakuba przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęła pielgrzymkę weekendową „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. To średniowieczna nazwa Góry św. Anny na Śląsku. Zakończenie pielgrzymki planowane jest w czerwcu 2020 roku. Jest pięć intencji tej pielgrzymki. Pątnicy modlą się o beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego, o błogosławieństwo dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w setną rocznicę jego ustanowienia; o błogosławieństwo dla Protektora Konfraterni św. Jakuba biskupa polowego WP ks. gen. Józefa Guzdka i Opiekuna Duchowego Konfraterni ks. płk. Zbigniewa Kępy; o orędownictwo Boże dla członków Konfraterni, zwłaszcza pielgrzymujących na danym etapie, oraz dla ich rodzin; w intencji zmarłych członków i przyjaciół Konfraterni. Konfratrzy, którzy nie mogą wyruszyć na Drogę Jakubową, uczestniczą w pielgrzymce duchowej i w łączności z idącymi odmawiają w dniach pielgrzymki modlitwę różańcową w intencjach pielgrzymkowych.

25 i 26 stycznia 2020 roku 25 pątników, członków i przyjaciół Konfraterni św. Jakuba, kontynuowało weekendową pielgrzymkę z Warszawy na Górę św. Jakuba. Pąć rozpoczęła się w Rzeczycy i pierwszego dnia prowadziła do Inowłodza przez Studziannę, gdzie w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej ks. Włodzimierz Mleczko CR sprawował Mszę św. w intencji pielgrzymów Jakubowych. Fragment Księgi Izajasza (Iz 8, 23b – 9, 3) czytał brat Szczepan Grzesiuk. Brat Marek Sokołowski śpiewał psalm responsoryjny, który jest wezwaniem do uwielbienia Boga (Ps 117, 1-2).

Czytaj dalej Ze stolicy na Górę św. Jakuba. Pielgrzymka Konfraterni św. Jakuba. Etap 5. Rzeczyca – Smardzewice

Zebranie Kapituły Konfraterni św. Jakuba 18-19.01.2020

W dniach 18-19 stycznia 2020 roku Kapituła Konfraterni Świętego Jakuba Apostoła Starszego przy katedrze polowej WP spotkała się w Szydłowcu, na zebraniu wyjazdowym, pierwszym w swojej drugiej kadencji. W czasie obrad, którym przewodniczył Senior Konfraterni brat Marek Sokołowski, omawiano zagadnienia ważne dla Konfraterni. W zebraniu wziął udział asystent kościelny Konfraterni ks. prałat płk SG Zbigniew Kępa. Po zakończeniu zebrania członkowie Kapituły uczestniczyli w niedzielnej Mszy świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem Księdza Kapelana Zbigniewa Kępy, w szydłowieckim kościele św. Zygmunta. W modlitwie w intencji Kapituły i członków Konfraterni, dziękowano Bogu za dary i łaski minionego roku i proszono o błogosławieństwo na kolejny rok działalności stowarzyszenia.

Czytaj dalej Zebranie Kapituły Konfraterni św. Jakuba 18-19.01.2020

Spotkanie noworoczne

13 stycznia 2020 roku miało miejsce pierwsze w Nowym Roku spotkanie Konfraterni św. Jakuba. Poprzedziła je Msza św., którą sprawował ks. płk SG Zbigniew Kępa w koncelebrze z ks. Dariuszem Koniecznym, kanclerzem kurii Ordynariatu Polowego WP oraz ks. por. Mateuszem Korpakiem, wikariuszem parafii katedralnej.

W homilii ks. Prałat mówił o pielgrzymowaniu. „Na początku A.D. 2020 rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie w dwóch wymiarach. W wymiarze zewnętrznym będziemy przemierzać drogi Jakubowe prowadzące do Santiago de Compostela. Będziemy szukać Bożych śladów i znaków. Będzie to piękno przyrody, wywołujące nasz podziw i uwielbienie dla Boga Stwórcy. Będą to znaki, które pozostawiły pokolenia chrześcijan – kościoły i  kaplice, przydrożne figurki i krzyże, muszle św. Jakuba wykonane przez pątników, którzy pielgrzymowali przed nami. Miejmy oczy otwarte na te świadectwa wiary. W wymiarze wewnętrznym będziemy doskonalić naszą duchowość. Ten wymiar nadaje sens naszemu pielgrzymowaniu. Nasza motywacja, pobożne intencje sprawiają, że jesteśmy pielgrzymami, a nie turystami. Podstawą dobrego pielgrzymowania musi być głęboka i ugruntowana pobożność pielgrzymia.

Czytaj dalej Spotkanie noworoczne