Droga Krzyżowa w katedrze polowej Wojska Polskiego 13.03.2020

Droga Krzyżowa (łac. Via Dolorosa, Via Crucis – droga cierpienia, droga krzyżowa) to nabożeństwo w kościele katolickim nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium (pałacu) Poncjusza Piłata, rzymskiego prefekta Judei, na Golgotę – wzgórze nieopodal Jerozolimy, gdzie dokonywano egzekucji skazańców. W pretorium Jezus Chrystus został osądzony i skazany na śmierć przez ukrzyżowanie, którą poniósł na Golgocie (słowo aramejskie, przetłumaczone na łacinę jako Calvaria, znaczy „czaszka”, co nawiązywało do kształtu wzgórza).

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie, na co niewątpliwie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża Chrystusa przez cesarzową Bizancjum Helenę w 326 roku. Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią święte miejsca związane z męką i śmiercią Chrystusa. Według apokryfu z V wieku De transitu Mariae nawiedzała je i Matka Boża. W XI-XIII wieku wyodrębniono poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, co miało związek z wyprawami krzyżowymi.

Czytaj dalej Droga Krzyżowa w katedrze polowej Wojska Polskiego 13.03.2020

Święto Katedry Polowej Wojska Polskiego 12.03.2020

12 marca 2020 roku członkowie i sympatycy Konfraterni św. Jakuba wraz z kapelanami i wiernymi Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego świętowali 87 rocznicę konsekracji katedry polowej WP, do której Konfraternia jest afiliowana.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa. Koncelebransami byli: ks. płk Piotr Majka – były proboszcz katedry polowej WP oraz ks. por. Mateusz Korpak i  ks. ppor. Łukasz Siedlecki – wikariusze katedry. W liturgii Słowa uczestniczyli też członkowie Konfraterni. Jacek Niedbałka przeczytał fragment z Księgi proroka Jeremisza Błogosławiony, kto ufa Bogu (Jr 17, 5-10); Piotr Szarko czytał fragment Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian Jesteście Bożą budowlą (1 Kor 3, 9b-11. 16-17).

Ks. Zbigniew Kępa rozpoczął homilię od przypomnienia doniosłego przeżycia, jakim była konsekracja wojskowej świątyni. „Gość Niedzielny” w numerze 14 z 2 kwietnia 1933 roku szczegółowo opisywał to historyczne wydarzenie. „W niedzielę dnia 12 ub. m. odbyła się uroczystość konsekracji kościoła garnizonowego p. w. N.M.P. Królowej Korony Polskiej przy ul. Długiej w Warszawie. Ceremonie konsekracyjne rozpoczęły się o godz. 8-ej. Aktu konsekracji dokonał J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Gall w asyście licznego duchowieństwa wojskowego. Jednocześnie Jego Ekscelencja konsekrował nowo zbudowany wielki ołtarz oraz poświęcił nowe organy. Na zakończenie uroczystości Ks. Arcybiskup Gall odprawił pontyfikalną sumę, podczas której podniosłe kazanie o znaczeniu kościoła garnizonowego dla wojska wygłosił ks. prałat [Aleksander] Fajęcki.”

Po upływie 87 lat od tego wydarzenia, ks. płk Zbigniew Kępa pytał: „Dlaczego konsekracja katedry polowej Wojska Polskiego była tak ważnym wydarzeniem? Co się wtedy stało? Co trwa i nie przemija do dziś? To wspólnotowo-twórcza rola tej katedry. Ta świątynia to nie tylko przeszłość. W jej murach miały miejsce nie tylko doniosłe uroczystości i wydarzenia, które przeszły już do historii. W tej katedrze nadal gromadzą się wierni by wielbić Boga. Przychodzą tu żołnierze i funkcjonariusze różnych służb mundurowych, osoby świeckie pracujące w instytucjach wojskowych oraz ich rodziny, a także ci wszyscy, którzy pokochali to miejsce i darzą ten kościół dużym sentymentem.

Czytaj dalej Święto Katedry Polowej Wojska Polskiego 12.03.2020

Ze stolicy na Górę św. Jakuba. Pielgrzymka Konfraterni św. Jakuba. Etap 6. Smardzewice – Trzebce 22-23.02.2020

8 września 2019 roku Konfraternia św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęła pielgrzymkę weekendową „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. To średniowieczna nazwa dzisiejszej Góry św. Anny na Wyżynie Śląskiej. Zakończenie pielgrzymki planowane jest w czerwcu 2020 roku. Jest pięć intencji tej pielgrzymki. Pątnicy modlą się: o beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego, o błogosławieństwo dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w setną rocznicę jego ustanowienia, o błogosławieństwo dla Protektora Konfraterni św. Jakuba biskupa polowego WP ks. gen. Józefa Guzdka i Opiekuna Duchowego Konfraterni ks. płk. Zbigniewa Kępy, o orędownictwo Boże dla członków Konfraterni oraz ich rodzin, w intencji zmarłych członków i przyjaciół Konfraterni. Konfratrzy, którzy nie mogą wyruszyć na Drogę Jakubową, uczestniczą w pielgrzymce duchowej i w łączności z pątnikami odmawiają w dniach pielgrzymki modlitwę różańcową w intencjach pielgrzymkowych.

22 i 23 lutego 2020 roku 25 pątników, członków i przyjaciół Konfraterni św. Jakuba, kontynuowało weekendową pielgrzymkę na górę, która w przeszłości nosiła imię ich patrona. Szósty etap wędrówki rozpoczęli w Smardzewicach i pierwszego dnia szli do Piotrkowa Trybunalskiego. Droga wiodła przez lasy, pola i wsie Ziemi Łódzkiej. W niewielkiej miejscowości o nazwie Tresta pątnicy zatrzymali się przy zabytkowym kościele z 1781 roku, który jest jednym z nielicznych w woj. łódzkim obiektów drewnianej architektury sakralnej. Tresta zajmuje ważne miejsce w archeologii ziem polskich. Niedaleko wsi znajdowało się wielkie cmentarzysko kultury łużyckiej istniejące w okresie od XI do VIII wieku p.n.e. Prace archeologiczne na nekropolii były prowadzone w drugiej połowie lat siedemdziesiątych ub. wieku. Wody zalewu sulejowskiego, który powstał w latach 1969 – 1974, zalały teren. Znaleziska z cmentarza przechowuje Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Czytaj dalej Ze stolicy na Górę św. Jakuba. Pielgrzymka Konfraterni św. Jakuba. Etap 6. Smardzewice – Trzebce 22-23.02.2020

Spotkanie Konfraterni św. Jakuba 10.02.2020

10 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Konfraterni św. Jakuba. Poprzedziła je Msza św., której przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa. Koncelebrowali – ks. Dariusz Konieczny, kanclerz kurii Ordynariatu Polowego WP oraz ks. por. Mateusz Korpak, wikariusz parafii katedralnej. Fragment Pierwszej Księgi Królewskiej czytała siostra Elżbieta Bartocha.

Czytaj dalej Spotkanie Konfraterni św. Jakuba 10.02.2020

Ze stolicy na Górę św. Jakuba. Pielgrzymka Konfraterni św. Jakuba. Etap 5. Rzeczyca – Smardzewice

8 września 2019 roku Konfraternia Św. Jakuba przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęła pielgrzymkę weekendową „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. To średniowieczna nazwa Góry św. Anny na Śląsku. Zakończenie pielgrzymki planowane jest w czerwcu 2020 roku. Jest pięć intencji tej pielgrzymki. Pątnicy modlą się o beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego, o błogosławieństwo dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w setną rocznicę jego ustanowienia; o błogosławieństwo dla Protektora Konfraterni św. Jakuba biskupa polowego WP ks. gen. Józefa Guzdka i Opiekuna Duchowego Konfraterni ks. płk. Zbigniewa Kępy; o orędownictwo Boże dla członków Konfraterni, zwłaszcza pielgrzymujących na danym etapie, oraz dla ich rodzin; w intencji zmarłych członków i przyjaciół Konfraterni. Konfratrzy, którzy nie mogą wyruszyć na Drogę Jakubową, uczestniczą w pielgrzymce duchowej i w łączności z idącymi odmawiają w dniach pielgrzymki modlitwę różańcową w intencjach pielgrzymkowych.

25 i 26 stycznia 2020 roku 25 pątników, członków i przyjaciół Konfraterni św. Jakuba, kontynuowało weekendową pielgrzymkę z Warszawy na Górę św. Jakuba. Pąć rozpoczęła się w Rzeczycy i pierwszego dnia prowadziła do Inowłodza przez Studziannę, gdzie w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej ks. Włodzimierz Mleczko CR sprawował Mszę św. w intencji pielgrzymów Jakubowych. Fragment Księgi Izajasza (Iz 8, 23b – 9, 3) czytał brat Szczepan Grzesiuk. Brat Marek Sokołowski śpiewał psalm responsoryjny, który jest wezwaniem do uwielbienia Boga (Ps 117, 1-2).

Czytaj dalej Ze stolicy na Górę św. Jakuba. Pielgrzymka Konfraterni św. Jakuba. Etap 5. Rzeczyca – Smardzewice

Zebranie Kapituły Konfraterni św. Jakuba 18-19.01.2020

W dniach 18-19 stycznia 2020 roku Kapituła Konfraterni Świętego Jakuba Apostoła Starszego przy katedrze polowej WP spotkała się w Szydłowcu, na zebraniu wyjazdowym, pierwszym w swojej drugiej kadencji. W czasie obrad, którym przewodniczył Senior Konfraterni brat Marek Sokołowski, omawiano zagadnienia ważne dla Konfraterni. W zebraniu wziął udział asystent kościelny Konfraterni ks. prałat płk SG Zbigniew Kępa. Po zakończeniu zebrania członkowie Kapituły uczestniczyli w niedzielnej Mszy świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem Księdza Kapelana Zbigniewa Kępy, w szydłowieckim kościele św. Zygmunta. W modlitwie w intencji Kapituły i członków Konfraterni, dziękowano Bogu za dary i łaski minionego roku i proszono o błogosławieństwo na kolejny rok działalności stowarzyszenia.

Czytaj dalej Zebranie Kapituły Konfraterni św. Jakuba 18-19.01.2020

Spotkanie noworoczne

13 stycznia 2020 roku miało miejsce pierwsze w Nowym Roku spotkanie Konfraterni św. Jakuba. Poprzedziła je Msza św., którą sprawował ks. płk SG Zbigniew Kępa w koncelebrze z ks. Dariuszem Koniecznym, kanclerzem kurii Ordynariatu Polowego WP oraz ks. por. Mateuszem Korpakiem, wikariuszem parafii katedralnej.

W homilii ks. Prałat mówił o pielgrzymowaniu. „Na początku A.D. 2020 rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie w dwóch wymiarach. W wymiarze zewnętrznym będziemy przemierzać drogi Jakubowe prowadzące do Santiago de Compostela. Będziemy szukać Bożych śladów i znaków. Będzie to piękno przyrody, wywołujące nasz podziw i uwielbienie dla Boga Stwórcy. Będą to znaki, które pozostawiły pokolenia chrześcijan – kościoły i  kaplice, przydrożne figurki i krzyże, muszle św. Jakuba wykonane przez pątników, którzy pielgrzymowali przed nami. Miejmy oczy otwarte na te świadectwa wiary. W wymiarze wewnętrznym będziemy doskonalić naszą duchowość. Ten wymiar nadaje sens naszemu pielgrzymowaniu. Nasza motywacja, pobożne intencje sprawiają, że jesteśmy pielgrzymami, a nie turystami. Podstawą dobrego pielgrzymowania musi być głęboka i ugruntowana pobożność pielgrzymia.

Czytaj dalej Spotkanie noworoczne

Camino Day

Dzień 12 stycznia 2020 roku – to był „Camino Day” w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce w Lesie Bielańskim. Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada Hiszpanii w Polsce. Organizatorzy zaproponowali program, który przyciągnął około 300 widzów, wśród których były członkinie Konfraterni św. Jakuba – Beata Mizerska, Zofia Gołacka, Ewa Wasiak. Wygłoszone prelekcje i pokazy wywołały duże zainteresowanie i szereg pytań ze strony słuchaczy.

Czytaj dalej Camino Day

Pielgrzymka na koniec roku

W dniu 28 grudnia 2019 roku pięcioosobowa grupa członków Konfraterni św. Jakuba – Małgorzata Dzwonkowska, Robert Franke, Marek Mikulski, Wiesław Czajka i honorowy Senior Konfraterni Jerzy Grzegorz Kazimierczak (obaj na zdjęciu) – przeszła dziesięciokilometrowy odcinek Drogi Świętokrzyskiej, od kościoła św. Anny w Wilanowie do kościoła św. Elżbiety w Powsinie. Pielgrzymi nawiedzili Świątynię Opatrzności Bożej, kościół bł. Edmunda Bojanowskiego, kościół bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy oraz miejsce upamiętniające pielgrzymkę rycerza Andrzeja Ciołka, właściciela wsi Kabaty, do Santiago de Compostela (XIV w.). Na trasie ich wędrówki był też przez park krajobrazowy Lasy Kabackie. Pielgrzymka stanowiła kontynuację drogi, którą konfratrzy przeszli w dniu 8 grudnia 2019 roku – od katedry polowej Wojska Polskiego do cmentarza w Wilanowie. W czasie wędrówki pątnicy odświeżali znakowanie tego fragmentu Drogi Świętokrzyskiej.

Tekst – Ewa Wasiak

Spotkanie wigilijne Konfraterni św. Jakuba

Spotkanie członków, przyjaciół i sympatyków Konfraterni Św. Jakuba, które odbyło się 16 grudnia 2019 roku w katedrze polowej Wojska Polskiego, miało charakter świąteczny, wigilijny. Poprzedziła je Msza św., którą sprawował ks. płk SG dr Zbigniew Kępa. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Dariusz Konieczny, wicekanclerze kurii Ordynariatu Polowego, ks. por. Daniel Piejko, wikariusz katedry polowej Wojska Polskiego, ks. dk. Piotr Sokołowski oraz konfrater Julian Duński, który czytał fragment z Księgi Liczb (Lb 24, 2-7. 15-17a).

Czytaj dalej Spotkanie wigilijne Konfraterni św. Jakuba