List Seniora Konfraterni

Drogie Siostry, Drodzy Bracia!

Papież Franciszek 16 marca, w czasie porannej Mszy świętej powiedział „Myślę o rodzinach, zamkniętych w domach, dzieciach, które nie chodzą do szkoły, być może rodzice także nie mogą wyjść; niektórzy są na kwarantannie. Niech Pan pomoże im znajdować nowe sposoby, nowe przejawy miłości oraz współistnienia w tej nowej sytuacji”.

Droga Konfraternio! Jeszcze w czwartek 12 marca, cieszyliśmy się braterskim spotkaniem na Eucharystii, w Katedrze Polowej. Po Mszy świętej, związanej z 87 rocznicą konsekracją katedry. W uroczystej formie – do naszej Wspólnoty, poprzez złożenie przysięgi wstąpili Agata, Dariusz i Adam. Bogu niech będą dzięki!. Wtedy już niepokoiliśmy się napływającymi informacjami.  Bóg jednak dał nam odczuć radość i wesele, przez piękno Liturgii i naszą konfraterską wspólnotę. Za dar modlitwy, obecności i błogosławieństwa, kieruję podziękowania dla Księdza płk. Zbigniewa Kępy, naszego Kapelana. 

Kilka zaledwie upłynęło dni, a niełatwe okoliczności, jeszcze tak bardzo odmieniły nasze życie, ograniczyły relacje, wymusiły odstąpienie od indywidualnych, a tym bardziej wspólnotowych planów i zamiarów. Skomplikowały naszą codzienność a przyszłość uczyniły niepewną. Mimo to nadal powinniśmy kontynuować pielgrzymowanie wiary, zamieniając jego dotychczasowe formy na bardziej duchowe. 

Teraz tak potrzebne są i aktualne: modlitwa, pokora, cierpliwość pozostawanie przy tym co zwyczajne i proste. Troszczmy się wzajemnie w rodzinie. Troszczmy się o siostrę i brata, bowiem wzajemne wsparcie budują wspólnotę, niweluje lęk i niepewność. 

Ograniczenie kontaktów zewnętrznych, to okoliczność którą możemy wykorzystać do wzmocnieniu naszej osobistej relacji z Jezusem i Maryją, do modlitwy za siebie nawzajem, za rodzinę, za Ojczyzny, Kościół, Ordynariat Polowy, Konfraternię. 

Pamiętajmy o sobie wzajemnie, szczególnie zaś o chorych, dotkniętych samotnością kwarantanny. Pamiętajmy o tych którzy stoją „na pierwszej linii frontu” – o pracownikach inspekcji sanitarnych, służby zdrowia, funkcjonariuszach policji, straży granicznej, wojska i innych spieszących z pomocą. Niech Maryja otacza ich płaszczem opieki, a Święci Patronowie Ojczyzny orędują za nimi.

Słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas poniedziałkowej  Eucharystii, jego 2. kilometrowa pielgrzymka w Rzymie o odwróceniu epidemii. Modlitwa w tak wielu miejscach naszej Ojczyzny, niech wlewa w nas ufność i nadzieję.

Łączmy się w modlitwie za księdza Biskupa Polowego, Promotora Konfraterni, Księdza Kapelana, za kapłanów.  Wspierajmy się wzajemnie jeśli to możliwe rozmową, wyrazami pamięci. Pamiętajmy o chorych i starszych. Zdarzyć się może że niektórym z nas, zamkniętym w domach jeśli ta sytuacja się przedłuży, może brakować artykułów pierwszej potrzeby. 

Warto sięgnąć po telefon, zadzwonić do siebie wzajemnie, porozmawiać. Wysłać wiadomość z informacją o sobie na adres Konfraterni, seniora czy bliskiego w przyjaźni brata, czy siostry z Konfraterni. 

Polecam wszystkich opiece Maryi, szczególnie w Jej wezwaniu Królowej Polski i Matki Bożej del Pilar oraz Świętego Jakuba, zwycięscy w walkach.  

Życzę zdrowia i pogody ducha pośród przeciwności.

Niech ten czas próby nas umocni.

Marek Sokołowski

Senior Konfraterni

17 marca 2020

Styczniowe wydarzenia

Drodzy Członkowie i Sympatycy Konfraterni św. Jakuba przy katedrze polowej WP,

Zestawienie wydarzeń styczniowych i program na luty

Pielgrzymi w Sanktuarium w Studziannie

1. 12 stycznia w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce w Warszawie miało miejsce wydarzenie pt. Camino Day. Naszą Konfraternię reprezentowali siostra Kamila Pasławska i brat Jerzy G. Kazimierczak. Zdjęcia: http://dobremiejsce.org/galeria-dm/camino-day-drogi-sw-jakuba-w-pigulce/ Relacja siostry Ewy Wasiak: https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-styczen-2020-g/2020-01-12d-warszawa-camino-day/

2. 13 stycznia spotkaliśmy się jak co miesiąc przy katedrze polowej WP. Po Mszy św. siostra Kamila Pasławska prezentowała swoje przeżycia po odbytej pielgrzymce do Ziemi Świętej. Wystąpienie pt. „Lepszy dzień jeden w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc” było ubogacone dziesiątkami fotografii. Relacja siostry Ewy Wasiak: https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-styczen-2020-g/2020-01-13n-noworoczne-spotkanie-konfraterni-sw-jakuba/

3. W dniach 18-19 stycznia na wyjazdowym posiedzeniu w Szydłowcu, zebrała się nowa Kapituła Konfraterni. O szczegółach zebrania Członkowie Konfraterni zostali poinformowani drogą elektroniczną. Wszystkich naszych sympatyków, którzy od dłuższego czasu biorą udział w wydarzeniach przez nas organizowanych informujemy, iż mogą przystąpić do naszej Konfraterni. Prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres Konfraterni. Uroczyste przyjęcie nowych członków Konfraterni, będzie miało miejsce w czasie marcowego spotkania przy katedrze polowej WP.

Święty Jakub w Szydłowcu: https://drive.google.com/open?id=1zckh00nFXVDymZ5IUzUorFHB-J-iaZBf

4. Informujemy Wszystkich Pielgrzymów, iż od 20 stycznia można w Warszawie uzyskać okolicznościowy stempel w paszporcie pielgrzyma. Całą dobę pieczęć można przybić u dyżurującego żołnierza przy katedrze polowej WP oraz w Muzeum Ordynariatu w godzinach pracy.

5. W dniach 25-26 stycznia miał miejsce 5 etap pielgrzymki: „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. Relacja seniora Marka na profilu fb Konfraterni. https://www.facebook.com/pg/Konfraternia-%C5%9Bw-Aposto%C5%82a-Jakuba-Starszego-538485772961981/posts/

Zapowiedzi:

1. W poniedziałek 10 lutego spotykamy się jak co miesiąc przy katedrze polowej WP. Msza św. o godz. 18.00. Po eucharystii zapraszamy do centrum konferencyjnego, gdzie brat Piotr Szarko opowie o Drodze św. Jakuba w Czechach. Wystąpienie będzie ilustrowane pokazem zdjęć.

2. W dniach 22-23 lutego będzie miał miejsce 6 etap pielgrzymki „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. Szczegóły w załączonym zaproszeniu. Wszystkich, którzy ostatni weekend karnawału chcą spędzić na Drodze św. Jakuba, serdecznie zapraszamy! Osoby wrażliwe na hałas, prosimy o zabranie przeciwhałasowych stoperów do uszu, gdyż w miejscu noclegu będzie bal karnawałowy.

3. Do 9 lutego, można zgłosić swój udział w r. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z informacjami: http://caminopolaco.pl/?p=1242

Buen camino!

Marek Sokołowski – senior Konfraterni

Łukasz Stefaniak – sekretarz Konfraterni