Spotkanie Konfraterni św. Jakuba 11.05.2020

Spotkanie władz statutowych Konfraterni Św. Jakuba w katedrze polowej WP w dniu 11 maja 2020 roku rozpoczęła Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. płk. Zbigniewa Kępy.

Główny Celebrans wygłosił kazanie nawiązujące do mszalnych czytań biblijnych tego dnia i ciężkiej sytuacji, w jakiej znaleźli się mieszkańcy blisko 200 państw, z powodu pandemii koronawirusa. „Za nami kilka trudnych tygodni, podczas których społeczność wiernych nie miała możliwości uczestnictwa we Mszach świętych, we wspólnych modlitwach. Nie były także możliwe spotkania pobożnych zgromadzeń wiernych, w tym Konfraterni św. Jakuba. Wszyscy uczymy się teraz, jak żyć i działać w czasie epidemii.

Czy miniony czas, nie uświadomił nam naszego miejsca na tym świecie? Jesteśmy istotami stworzonymi przez Boga i tak hojnie przez Niego obdarowanymi wieloma talentami. Powinniśmy być mądrymi i roztropnymi gospodarzami przyrody, bo jest ona dziełem Boga, który powiedział do pierwszych rodziców, aby „zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz. 1, 28). Nie używajmy naszych talentów, naszych zdolności do niszczenia Ziemi.

Pandemia, która spowodowała tak wiele ofiar wśród mieszkańców całego globu, przypomina nam nasze miejsce w stworzonym przez Boga świecie. Jeden groźny wirus może zdziesiątkować ludzkość. Jedno zdarzenie przyrodnicze, choćby upadek wielkiego meteorytu, może zagrozić całemu gatunkowi ludzkiemu. Czy jednak jest to powód do lęku? Nie. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi – to ufamy, że Bóg nie dopuści do takich klęsk, które zniszczyłyby całą ludzkość.

Miniony czas był bardzo trudny dla członków Konfraterni św. Jakuba. Pielgrzymowanie szlakami Jakubowymi – jeden z istotnych i stałych celów stowarzyszenia – było niemożliwe w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Wszyscy, związani z tą wspólnotą tęsknimy za takim czasem, kiedy znów będziemy mogli wyruszyć na pielgrzymkę. Mocniej uświadamiamy sobie, że możliwość pielgrzymowania także jest darem Bożym. To nie tylko nasza chęć i pragnienie decyduje o pielgrzymce. Muszą być spełnione inne warunki, między innymi wolność od chorób i epidemii, odpowiednie warunki klimatyczne i „czas stosowny”. Niekiedy umykało to naszej świadomości.

Co mamy czynić w obecnej sytuacji, która zmieniła cały kontekst naszego życia religijnego? Chrystus podpowiada nam w Ewangelii: „Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”(J. 14,26). Wsłuchujmy się więc w natchnienia Ducha Świętego przy podejmowaniu decyzji, w jaki sposób mamy realizować cele życia religijnego – indywidualne i wspólnotowe. Kierujmy się słowami dzisiejszego psalmu responsoryjnego: „Nie nam Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę” (Ps 15,1). Czyńmy wszystko tak, aby Bóg był uwielbiony, nie my.” Życie i działanie na chwalę Bożą, to zobowiązanie każdego chrześcijanina, a zwłaszcza idącego drogą wiary, pielgrzyma Jakubowego.

Po Mszy świętej, w czasie adoracji eucharystycznej i śpiewu litanii loretańskiej, polecano sprawy Konfraterni i intencje osobiste wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, czczonej w Konfraterni szczególnie w jej wezwaniach: NMP Królowa Polski i Madonna del Pilar (Matka Boża na Kolumnie).

Po zakończeniu wieczornej modlitwy, odbyło się spotkanie Kapituły i Głównej Komisji Rewizyjnej, która wybrała swym Przewodniczącym brata Roberta Mikulskiego. W zebraniu uczestniczył ks. płk Zbigniew Kępa, asystent kościelny Konfraterni.

Program zebrania Kapituły, które poprowadził Senior Konfraterni brat Marek Sokołowski, obejmował następujące tematy:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków, którzy 12 marca 2020 roku złożyli przysięgę konfraterską.

2. Omówienie i przyjęcie propozycji zmian w rocznym planie pracy, w związku z trwającą pandemią SARS-2.

3. Kwestia zgłoszonej pocztą elektroniczną rezygnacji Skarbnika Konfraterni z pełnienia dotychczasowej funkcji.

4. Omówienie propozycji porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Konfraterni w dniu 8 czerwca 2020 roku.

5. Sprawy różne.

Na zebraniu ustalono termin i program Zgromadzenia Ogólnego Konfraterni. Spotkanie, połączone z błogosławieństwem pielgrzymów, zaplanowano na dzień 8 czerwca 2020 roku. W najbliższych dniach zostaną rozesłane zaproszenia dla członków Konfraterni. Po rozeznaniu cen i warunków pielgrzymowania ustalono, że najbliższe przejście z miejscowości Trzebce do Mstowa, odbędzie się w dniach 30 i 31 maja br. Dojazd do miejsca rozpoczęcia pielgrzymki planowany jest trzema lub czterema samochodami osobowymi, po maksymalnie 4 osoby w samochodzie. Nocleg będzie miał miejsce prawdopodobnie w Radomsku.

Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy otrzymali od Księdza Kapelana publikację książkową Bolesława Szwedo „Wierni do końca. Kapelani wojskowi – ofiary zbrodni katyńskiej”, wydaną przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

Tekst – Marek Sokołowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *