Spotkanie Konfraterni św. Jakuba 11.05.2020

Spotkanie władz statutowych Konfraterni Św. Jakuba w katedrze polowej WP w dniu 11 maja 2020 roku rozpoczęła Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. płk. Zbigniewa Kępy.

Główny Celebrans wygłosił kazanie nawiązujące do mszalnych czytań biblijnych tego dnia i ciężkiej sytuacji, w jakiej znaleźli się mieszkańcy blisko 200 państw, z powodu pandemii koronawirusa. „Za nami kilka trudnych tygodni, podczas których społeczność wiernych nie miała możliwości uczestnictwa we Mszach świętych, we wspólnych modlitwach. Nie były także możliwe spotkania pobożnych zgromadzeń wiernych, w tym Konfraterni św. Jakuba. Wszyscy uczymy się teraz, jak żyć i działać w czasie epidemii. Czytaj dalej Spotkanie Konfraterni św. Jakuba 11.05.2020

Przesłanie Seniora Konfraterni Świętego Jakuba Apostoła – Brata Marka Sokołowskiego

Współtworzymy Konfraternię Świętego Apostoła Jakuba Starszego, by we wspólnocie ducha i serca szerzyć kult św. Jakuba poprzez uczestnictwo w Eucharystii, modlitwę, pielgrzymowanie Drogami Jakubowymi w kraju i po za jego granicami, wzbogacanie wiedzy o historii i tradycji Jakubowego ruchu pątniczego. /Reguła Duchowa Konfraterni Św. Jakuba, Rozdz. I – O celach i zasadach/

Kochani!

W minionych tygodniach, wiele się wydarzyło i odmieniło. Z powodu pandemii koronowirusa, która ogarnęła cały świat, nasze życie zostało podporządkowane zasadom kwarantanny, dla bezpieczeństwa własnego i innych osób. Pewnie przyjdzie jeszcze czas na refleksję, na odkrycie znaczenia tego okresu życia „ukrytego”, dla każdego z nas osobiście jak i dla całej naszej Konfraterni. Dzisiaj chcę Wam przekazać tylko jedno spostrzeżenie. Uwolnieni od nadmiaru aktywności, budowaliśmy w sobie cnoty powściągliwości i umartwienia. Apostoł Paweł więziony napisał wiele listów. Zachęcał Efezjan, jako „więzień w Panu”, do postępowania w sposób godny powołania, do jakiego zostali wezwani: z całą skromnością, i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich z miłością. Do utrzymywania jedności ducha węzłem pokoju.” (Por. Ef. 4,1-2). Ufam, że w tym doświadczeniu, budowaliśmy naszą wspólnotę w możliwy dla każdego sposób. Modlitwą – będąc w łączności duchowej. Ufajmy, że teraz zbliża się już czas naszego wspólnego uczestnictwa w Eucharystii. Zapowiedzi możliwości powrotu na szlaki turystyczne, są sygnałem, że po roztropnym rozważeniu i zastosowaniu nowych zasad, będzie możliwy nasz pątniczy powrót na Drogi Świętego Jakuba. W tym celu na 11 maja, o ile nie zajdą nieprzewidziane przeszkody, planowane jest spotkanie Kapituły Konfraterni. Pozwoliłoby to także na przygotowanie decyzji, w zakresie zwołania w czerwcu Zgromadzenia Ogólnego Członków Konfraterni. Te nasze plany powierzajmy Panu Jezusowi, którego Serce jest dobroci i miłości pełne.

Najdrożsi!

Zmartwychwstanie Pańskie napełniło nasze serca radością. Jako chrześcijanie wezwani jesteśmy, aby życie prowadzić w stylu paschalnym, czyli w osobowym spotkaniu z Bogiem i w braterskiej wspólnocie, na trynitarny sposób. Dziękujmy Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu za dar życia i miłości, za dar powołania do wspólnoty Apostolskiego Kościoła. Za wszystkie dary duchowe i doczesne, szczególnie za dar powołania do głoszenia Ewangelii, poprzez znak naszego pielgrzymowania. Polecamy się opiece Matki Bożej, Królowej Polski i wstawiennictwu świętych: Świętego Wojciecha, Świętego Jerzego, Świętego Marka, Świętego Jana Pawła II, a także Sługi Bożego ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia zachęca nas do radości, poprzez zapisane pasterskie słowa: „Prowadźcie dalej wasze życie, przenikając radością chrześcijańską wasze myśli, uczucia i pragnienia. Wprowadźcie radość do waszej rodziny. Uśmiechajcie się…”.

Z serdecznymi pozdrowieniami – Brat Marek, Senior Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego

30 kwietnia 2020 roku