Błogosławionego Triduum Paschalnego i radosnych Świąt Wielkanocnych!

Zmartwychwstanie Pańskie

Alleluja! Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Konfraterni św. Jakuba przy Katedrze Polowej!

Przed nami Święta Wielkanocne, do których przygotowujemy się w wyjątkowych okolicznościach. Wszyscy z pokorą przeżywamy trudny okres zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Niech cnota nadziei, fundamentem której jest łaska Boża, będzie w tych dniach prawdziwie urzeczywistniana przez człowieka-pielgrzyma. Niech nas prowadzi ku nadprzyrodzonej szczęśliwości w Bogu. Zmartwychwstały Pan nazywa swych uczniów braćmi. Przez swoje chwalebne Zmartwychwstanie Chrystus, stał się według określenia Świętego Pawła „duchem ożywiającym” (1Kor 15,45)
Pośród przeciwności tego świata, bądźmy ludźmi nadziei i radości. Bo tam jest świętowanie, gdzie jest miłość, więc tej miłości życzymy jak najwięcej. Miłości w nas i w naszych rodzinach, a także w naszej jakubowej wspólnocie i w każdej wspólnocie, którą współtworzymy. Pośród trudności życia, niech stała będzie nasza wierność Bogu w Trójcy Jedynemu.
Paschalna radość jest darem Ducha Świętego. Niech pokrzepia nasze serca. „A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją” /Ne 8,10/.
Dzisiaj na wiele pytań nie mamy odpowiedzi, nie wiemy jak długo potrwa ten stan szczególnego doświadczenia. Zamknęły się liczne drogi, którymi dotychczas chodziliśmy. Jedno starajmy się czynić, nie mogąc pełnić swojej woli, wypełniajmy wolę Boga, która objawia się nam w okolicznościach życia.
Próbie poddane są nasze więzy z innymi, nasze plany i zamiary, oczekiwania i dążenia. Niech Bóg je oczyszcza i uświęca, niech ma nas w swojej pieczy.
Nic nie dzieje się bez woli Bożej. Niech Zmartwychwstały Pan, pośród przeciwności świata, napełnia nasze serca pokojem. Zaufajmy Panu: „Wiemy, że z tymi, którzy Boga miłują, wszystko współdziała dla dobra” /Rz 8,28/.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!
Z ufnością życzymy Blasku Chrystusa Zmartwychwstałego, opieki Maryi, wstawiennictwa Świętego Apostoła Jakuba.
Łączmy się w modlitwie za Kościół i Polskę, za Ordynariat Polowy, Biskupa Protektora i księdza Kapelana oraz za naszą Konfraternię.

Senior i i Kapituła Konfraterni

Wielkanoc 2020

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę,

bo Ty jesteś ze mną.”

Psalm 23

 

Przez świat przechodzi zło. Świat znalazł się w ciemnej dolinie

ale na jej końcu jest Światło. Chrystus Zmartwychwstały przemieni trudny ten czas.

 

Błogosławieństwa Bożego! ZDROWIA!

 

Na smutną Wielkanoc 2020, na cały rok, na lata następne

Siostrom i Braciom z Konfraterni św. Jakuba życzy

 

Ewa Wasiak

Smutna Wielkanoc 2020

Smutna  Wielkanoc 2020.

Inna niż wszystkie do tej pory przeżyte.

Bez wielu bliskich przy stole,

Bez obrzędów Wielkiego Tygodnia.

Nawet wiosna inna, wysuszona, czeka na deszcz.

Pozostaje tylko nadzieja na Miłosierdzie.

Przynieś Pokój i Radość,

Pozwól nam znowu chodzić Twoimi Drogami.

 

Jerzy Kazimierczak

Niedziela Palmowa 05.04.2020

Dwa tysiące i dwadzieścia razy

Już czcimy wjazd do Jerozolimy.

Gdy wokół krąży widmo zarazy,

Wartość ma palma, którą zrobimy.


Siądź, nie myśl, zrób Wielkanocną palmę,

Ten nasz patyczek z bukszpanem wiecznym,

Ręce zajmij, a credo niebanalne

Na życie wieczne – to sposób bajeczny.


Odpocznie świat od pielgrzymki naszej,

Pastis wygaśnie, ruszymy potem.

Ze swoją palmą czekaj z Eliaszem,

By wzniecić ogień w sercu w Sobotę.


Fra Wiesław Czajka