List Seniora Konfraterni

Drogie Siostry, Drodzy Bracia!

Papież Franciszek 16 marca, w czasie porannej Mszy świętej powiedział „Myślę o rodzinach, zamkniętych w domach, dzieciach, które nie chodzą do szkoły, być może rodzice także nie mogą wyjść; niektórzy są na kwarantannie. Niech Pan pomoże im znajdować nowe sposoby, nowe przejawy miłości oraz współistnienia w tej nowej sytuacji”.

Droga Konfraternio! Jeszcze w czwartek 12 marca, cieszyliśmy się braterskim spotkaniem na Eucharystii, w Katedrze Polowej. Po Mszy świętej, związanej z 87 rocznicą konsekracją katedry. W uroczystej formie – do naszej Wspólnoty, poprzez złożenie przysięgi wstąpili Agata, Dariusz i Adam. Bogu niech będą dzięki!. Wtedy już niepokoiliśmy się napływającymi informacjami.  Bóg jednak dał nam odczuć radość i wesele, przez piękno Liturgii i naszą konfraterską wspólnotę. Za dar modlitwy, obecności i błogosławieństwa, kieruję podziękowania dla Księdza płk. Zbigniewa Kępy, naszego Kapelana. 

Kilka zaledwie upłynęło dni, a niełatwe okoliczności, jeszcze tak bardzo odmieniły nasze życie, ograniczyły relacje, wymusiły odstąpienie od indywidualnych, a tym bardziej wspólnotowych planów i zamiarów. Skomplikowały naszą codzienność a przyszłość uczyniły niepewną. Mimo to nadal powinniśmy kontynuować pielgrzymowanie wiary, zamieniając jego dotychczasowe formy na bardziej duchowe. 

Teraz tak potrzebne są i aktualne: modlitwa, pokora, cierpliwość pozostawanie przy tym co zwyczajne i proste. Troszczmy się wzajemnie w rodzinie. Troszczmy się o siostrę i brata, bowiem wzajemne wsparcie budują wspólnotę, niweluje lęk i niepewność. 

Ograniczenie kontaktów zewnętrznych, to okoliczność którą możemy wykorzystać do wzmocnieniu naszej osobistej relacji z Jezusem i Maryją, do modlitwy za siebie nawzajem, za rodzinę, za Ojczyzny, Kościół, Ordynariat Polowy, Konfraternię. 

Pamiętajmy o sobie wzajemnie, szczególnie zaś o chorych, dotkniętych samotnością kwarantanny. Pamiętajmy o tych którzy stoją „na pierwszej linii frontu” – o pracownikach inspekcji sanitarnych, służby zdrowia, funkcjonariuszach policji, straży granicznej, wojska i innych spieszących z pomocą. Niech Maryja otacza ich płaszczem opieki, a Święci Patronowie Ojczyzny orędują za nimi.

Słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas poniedziałkowej  Eucharystii, jego 2. kilometrowa pielgrzymka w Rzymie o odwróceniu epidemii. Modlitwa w tak wielu miejscach naszej Ojczyzny, niech wlewa w nas ufność i nadzieję.

Łączmy się w modlitwie za księdza Biskupa Polowego, Promotora Konfraterni, Księdza Kapelana, za kapłanów.  Wspierajmy się wzajemnie jeśli to możliwe rozmową, wyrazami pamięci. Pamiętajmy o chorych i starszych. Zdarzyć się może że niektórym z nas, zamkniętym w domach jeśli ta sytuacja się przedłuży, może brakować artykułów pierwszej potrzeby. 

Warto sięgnąć po telefon, zadzwonić do siebie wzajemnie, porozmawiać. Wysłać wiadomość z informacją o sobie na adres Konfraterni, seniora czy bliskiego w przyjaźni brata, czy siostry z Konfraterni. 

Polecam wszystkich opiece Maryi, szczególnie w Jej wezwaniu Królowej Polski i Matki Bożej del Pilar oraz Świętego Jakuba, zwycięscy w walkach.  

Życzę zdrowia i pogody ducha pośród przeciwności.

Niech ten czas próby nas umocni.

Marek Sokołowski

Senior Konfraterni

17 marca 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *