Zebranie Kapituły Konfraterni św. Jakuba 18-19.01.2020

W dniach 18-19 stycznia 2020 roku Kapituła Konfraterni Świętego Jakuba Apostoła Starszego przy katedrze polowej WP spotkała się w Szydłowcu, na zebraniu wyjazdowym, pierwszym w swojej drugiej kadencji. W czasie obrad, którym przewodniczył Senior Konfraterni brat Marek Sokołowski, omawiano zagadnienia ważne dla Konfraterni. W zebraniu wziął udział asystent kościelny Konfraterni ks. prałat płk SG Zbigniew Kępa. Po zakończeniu zebrania członkowie Kapituły uczestniczyli w niedzielnej Mszy świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem Księdza Kapelana Zbigniewa Kępy, w szydłowieckim kościele św. Zygmunta. W modlitwie w intencji Kapituły i członków Konfraterni, dziękowano Bogu za dary i łaski minionego roku i proszono o błogosławieństwo na kolejny rok działalności stowarzyszenia.

Kościół św. Zygmunta w Szydłowcu został zbudowany z fundacji Jakuba i Sławka Odrowążów. Dokument erekcyjny datowany jest 1 stycznia 1401 roku. Kościół był drewniany. W końcu XV wieku Jakub Szydłowiecki rozpoczął budowę fary murowanej. Budowlę ukończył jego brat Mikołaj Szydłowiecki, przed rokiem 1525. Ufundował także większość wyposażenia kościoła. Wzniósł też kaplicę – nekropolię rodową. W 1563 roku fara została zamknięta przez Mikołaja Radziwiłła Czarnego, który przyjął kalwinizm. Katolikom przywrócił ją, już w 1567 roku, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka. W kościele, w scenie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w grupie Apostołów, znajduje się piękny gotycki obraz Świętego Jakuba Starszego z 1507 roku.

Protokół z zebrania Kapituły Konfraterni św. Jakuba wraz załącznikami został rozesłany członkom Konfraterni.

Tekst – Ewa Wasiak

Zdjęcia – Beata Sokołowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *