Spotkanie Konfraterni św. Jakuba 10.02.2020

10 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Konfraterni św. Jakuba. Poprzedziła je Msza św., której przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa. Koncelebrowali – ks. Dariusz Konieczny, kanclerz kurii Ordynariatu Polowego WP oraz ks. por. Mateusz Korpak, wikariusz parafii katedralnej. Fragment Pierwszej Księgi Królewskiej czytała siostra Elżbieta Bartocha.

Czytaj dalej Spotkanie Konfraterni św. Jakuba 10.02.2020

Styczniowe wydarzenia

Drodzy Członkowie i Sympatycy Konfraterni św. Jakuba przy katedrze polowej WP,

Zestawienie wydarzeń styczniowych i program na luty

Pielgrzymi w Sanktuarium w Studziannie

1. 12 stycznia w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce w Warszawie miało miejsce wydarzenie pt. Camino Day. Naszą Konfraternię reprezentowali siostra Kamila Pasławska i brat Jerzy G. Kazimierczak. Zdjęcia: http://dobremiejsce.org/galeria-dm/camino-day-drogi-sw-jakuba-w-pigulce/ Relacja siostry Ewy Wasiak: https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-styczen-2020-g/2020-01-12d-warszawa-camino-day/

2. 13 stycznia spotkaliśmy się jak co miesiąc przy katedrze polowej WP. Po Mszy św. siostra Kamila Pasławska prezentowała swoje przeżycia po odbytej pielgrzymce do Ziemi Świętej. Wystąpienie pt. „Lepszy dzień jeden w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc” było ubogacone dziesiątkami fotografii. Relacja siostry Ewy Wasiak: https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-styczen-2020-g/2020-01-13n-noworoczne-spotkanie-konfraterni-sw-jakuba/

3. W dniach 18-19 stycznia na wyjazdowym posiedzeniu w Szydłowcu, zebrała się nowa Kapituła Konfraterni. O szczegółach zebrania Członkowie Konfraterni zostali poinformowani drogą elektroniczną. Wszystkich naszych sympatyków, którzy od dłuższego czasu biorą udział w wydarzeniach przez nas organizowanych informujemy, iż mogą przystąpić do naszej Konfraterni. Prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres Konfraterni. Uroczyste przyjęcie nowych członków Konfraterni, będzie miało miejsce w czasie marcowego spotkania przy katedrze polowej WP.

Święty Jakub w Szydłowcu: https://drive.google.com/open?id=1zckh00nFXVDymZ5IUzUorFHB-J-iaZBf

4. Informujemy Wszystkich Pielgrzymów, iż od 20 stycznia można w Warszawie uzyskać okolicznościowy stempel w paszporcie pielgrzyma. Całą dobę pieczęć można przybić u dyżurującego żołnierza przy katedrze polowej WP oraz w Muzeum Ordynariatu w godzinach pracy.

5. W dniach 25-26 stycznia miał miejsce 5 etap pielgrzymki: „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. Relacja seniora Marka na profilu fb Konfraterni. https://www.facebook.com/pg/Konfraternia-%C5%9Bw-Aposto%C5%82a-Jakuba-Starszego-538485772961981/posts/

Zapowiedzi:

1. W poniedziałek 10 lutego spotykamy się jak co miesiąc przy katedrze polowej WP. Msza św. o godz. 18.00. Po eucharystii zapraszamy do centrum konferencyjnego, gdzie brat Piotr Szarko opowie o Drodze św. Jakuba w Czechach. Wystąpienie będzie ilustrowane pokazem zdjęć.

2. W dniach 22-23 lutego będzie miał miejsce 6 etap pielgrzymki „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. Szczegóły w załączonym zaproszeniu. Wszystkich, którzy ostatni weekend karnawału chcą spędzić na Drodze św. Jakuba, serdecznie zapraszamy! Osoby wrażliwe na hałas, prosimy o zabranie przeciwhałasowych stoperów do uszu, gdyż w miejscu noclegu będzie bal karnawałowy.

3. Do 9 lutego, można zgłosić swój udział w r. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z informacjami: http://caminopolaco.pl/?p=1242

Buen camino!

Marek Sokołowski – senior Konfraterni

Łukasz Stefaniak – sekretarz Konfraterni

Ze stolicy na Górę św. Jakuba. Pielgrzymka Konfraterni św. Jakuba. Etap 5. Rzeczyca – Smardzewice

8 września 2019 roku Konfraternia Św. Jakuba przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęła pielgrzymkę weekendową „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. To średniowieczna nazwa Góry św. Anny na Śląsku. Zakończenie pielgrzymki planowane jest w czerwcu 2020 roku. Jest pięć intencji tej pielgrzymki. Pątnicy modlą się o beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego, o błogosławieństwo dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w setną rocznicę jego ustanowienia; o błogosławieństwo dla Protektora Konfraterni św. Jakuba biskupa polowego WP ks. gen. Józefa Guzdka i Opiekuna Duchowego Konfraterni ks. płk. Zbigniewa Kępy; o orędownictwo Boże dla członków Konfraterni, zwłaszcza pielgrzymujących na danym etapie, oraz dla ich rodzin; w intencji zmarłych członków i przyjaciół Konfraterni. Konfratrzy, którzy nie mogą wyruszyć na Drogę Jakubową, uczestniczą w pielgrzymce duchowej i w łączności z idącymi odmawiają w dniach pielgrzymki modlitwę różańcową w intencjach pielgrzymkowych.

25 i 26 stycznia 2020 roku 25 pątników, członków i przyjaciół Konfraterni św. Jakuba, kontynuowało weekendową pielgrzymkę z Warszawy na Górę św. Jakuba. Pąć rozpoczęła się w Rzeczycy i pierwszego dnia prowadziła do Inowłodza przez Studziannę, gdzie w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej ks. Włodzimierz Mleczko CR sprawował Mszę św. w intencji pielgrzymów Jakubowych. Fragment Księgi Izajasza (Iz 8, 23b – 9, 3) czytał brat Szczepan Grzesiuk. Brat Marek Sokołowski śpiewał psalm responsoryjny, który jest wezwaniem do uwielbienia Boga (Ps 117, 1-2).

Czytaj dalej Ze stolicy na Górę św. Jakuba. Pielgrzymka Konfraterni św. Jakuba. Etap 5. Rzeczyca – Smardzewice

Zebranie Kapituły Konfraterni św. Jakuba 18-19.01.2020

W dniach 18-19 stycznia 2020 roku Kapituła Konfraterni Świętego Jakuba Apostoła Starszego przy katedrze polowej WP spotkała się w Szydłowcu, na zebraniu wyjazdowym, pierwszym w swojej drugiej kadencji. W czasie obrad, którym przewodniczył Senior Konfraterni brat Marek Sokołowski, omawiano zagadnienia ważne dla Konfraterni. W zebraniu wziął udział asystent kościelny Konfraterni ks. prałat płk SG Zbigniew Kępa. Po zakończeniu zebrania członkowie Kapituły uczestniczyli w niedzielnej Mszy świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem Księdza Kapelana Zbigniewa Kępy, w szydłowieckim kościele św. Zygmunta. W modlitwie w intencji Kapituły i członków Konfraterni, dziękowano Bogu za dary i łaski minionego roku i proszono o błogosławieństwo na kolejny rok działalności stowarzyszenia.

Czytaj dalej Zebranie Kapituły Konfraterni św. Jakuba 18-19.01.2020

Spotkanie noworoczne

13 stycznia 2020 roku miało miejsce pierwsze w Nowym Roku spotkanie Konfraterni św. Jakuba. Poprzedziła je Msza św., którą sprawował ks. płk SG Zbigniew Kępa w koncelebrze z ks. Dariuszem Koniecznym, kanclerzem kurii Ordynariatu Polowego WP oraz ks. por. Mateuszem Korpakiem, wikariuszem parafii katedralnej.

W homilii ks. Prałat mówił o pielgrzymowaniu. „Na początku A.D. 2020 rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie w dwóch wymiarach. W wymiarze zewnętrznym będziemy przemierzać drogi Jakubowe prowadzące do Santiago de Compostela. Będziemy szukać Bożych śladów i znaków. Będzie to piękno przyrody, wywołujące nasz podziw i uwielbienie dla Boga Stwórcy. Będą to znaki, które pozostawiły pokolenia chrześcijan – kościoły i  kaplice, przydrożne figurki i krzyże, muszle św. Jakuba wykonane przez pątników, którzy pielgrzymowali przed nami. Miejmy oczy otwarte na te świadectwa wiary. W wymiarze wewnętrznym będziemy doskonalić naszą duchowość. Ten wymiar nadaje sens naszemu pielgrzymowaniu. Nasza motywacja, pobożne intencje sprawiają, że jesteśmy pielgrzymami, a nie turystami. Podstawą dobrego pielgrzymowania musi być głęboka i ugruntowana pobożność pielgrzymia.

Czytaj dalej Spotkanie noworoczne

Camino Day

Dzień 12 stycznia 2020 roku – to był „Camino Day” w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce w Lesie Bielańskim. Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada Hiszpanii w Polsce. Organizatorzy zaproponowali program, który przyciągnął około 300 widzów, wśród których były członkinie Konfraterni św. Jakuba – Beata Mizerska, Zofia Gołacka, Ewa Wasiak. Wygłoszone prelekcje i pokazy wywołały duże zainteresowanie i szereg pytań ze strony słuchaczy.

Czytaj dalej Camino Day