Zebranie wyborcze Konfraterni św. Jakuba

Członkowie Konfraterni Św. Jakuba zebrali się 18 listopada 2019 r. w katedrze polowej Wojska Polskiego, aby modlić się w intencjach Mszy świętej, której przewodniczył ks. płk. SG Zbigniew Kępa. Eucharystię koncelebrował ks. por. Daniel Piejko. Rozpoczynając Eucharystię Ksiądz Pułkownik powiedział, że w tej Mszy modli się za Konfraternię św. Jakuba, przed którą stoi bardzo ważne zadanie – wybór nowych władz Stowarzyszenia. Życzył konfratrom dobrych wyborów i dalszej owocnej działalności.

W homilii ks. Zbigniew Kępa nawiązał do przeczytanej Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 18, 35-43): „Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!». Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?». On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.” Ks. Zbigniew podkreślił, że ten fragment Ewangelii jest wskazówką, co powinniśmy czynić, gdy mamy poważny problem życiowy, który staje się problemem natury duchowej. Ewangeliczny ślepiec, z pewnością nie raz załamany z powodu swego kalectwa, gdy usłyszał, że obok niego przechodzi Jezus, doznał łaski wiary i nadziei na poprawę swego jakże tragicznego losu. Jego wołanie „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” było tego wyrazem. Pewnie jednak nie spodziewał się, że pomoc, jakiej oczekiwał, będzie tak wielkim darem. Odzyskał wzrok! Widzącemu trudno wyobrazić sobie, co znaczy być niewidomym i nagle przejrzeć. Jeszcze trudniej zrozumieć, dlaczego tak się stało. Jezus wyjaśnił: „twoja wiara cię uzdrowiła”. U niewielu Jezus dostrzegał tak głęboką wiarę. I nie był to problem tylko Jego czasów. To także nasz problem. Przeżywamy różne trudności, które sprawiają, że nasze życie nie jest takie, jak byśmy chcieli, aby było. Chorujemy, czasem tracimy pracę, przyjaźń; bywa, że także poważanie, miłość. Jak wówczas reagujemy? Na ogół tracimy siły do walki o odzyskanie naszych dóbr osobistych, załamujemy się, nie walczymy. A jak powinniśmy zareagować w obliczu katastrofy? Powinniśmy wziąć przykład z ewangelicznego ślepca i zawołać: „Jezusie, Synu Dawida ulituj się nade mną!”. Aby tak się stało, potrzebna jest nam wiara; wiara głęboka, która pozwoli nam pokonać trudności życia codziennego; wiara, która pozwoli nam przejrzeć; wiara, która sprawi, że będziemy postrzegać świat, ludzi i siebie samych w innej, Bożej perspektywie. Pamiętajmy jednak, że nie jest to wydarzenie jednorazowe. To proces, który trwa. Wołajmy zatem: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami!”.

Po Eucharystii odbyło się Zebranie Ogólne członków Konfraterni św. Jakuba. Poprzedziła je modlitwa poprowadzona przez ks. płk. Zbigniewa Kępę, który ponownie odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 18, 35-43), jako wskazówkę dla konfratrów przed mającymi odbyć się wyborami nowych władz Konfraterni – zaufajcie Jezusowi, a wasze wybory będą prawidłowe.

Zebranie prowadził Jerzy Pawlikowski. Protokółował Robert Mikulski. Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący – Wiesław Czajka

Członkowie – Elżbieta Bartocha, Tomasz Feliksiak, Danuta Niedbałka, Ewa Wasiak.

Dokonano wyboru władz Konfraterni na nową kadencję. Wybierano: Seniora, Kapitułę (Zarząd) i Główną Komisję Rewizyjną. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Funkcje są pełnione honorowo. Wybór nowych władz odbył się w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.

Do pełnienia obowiązków Seniora Konfraterni św. Jakuba zgłoszono dwóch kandydatów: Marka Sokołowskiego i Piotra Szarko.

Seniorem Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego został wybrany Marek Sokołowski. Obejmujący obowiązki Senior, w obecności Asystenta kościelnego ks. płk Zbigniewa Kępy, złożył ślubowanie, w którym zobowiązał się: sumiennie wypełniać cele nakreślone w statucie Konfraterni, działać na rzecz rozwoju kultu św. Jakuba i ruchu pielgrzymkowego pod jego patronatem i dążyć do szerokiego konsensusu w procesie podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Konfraterni.

Senior elekt podziękował za wybór i skierował słowa szczególnej wdzięczności do kończącego posługę senioralną, współzałożyciela Konfraterni i niestrudzonego pielgrzyma dr. Jerzego Grzegorza Kazimierczaka, który z charyzmą kierował Stowarzyszeniem od powstania Konfraterni 14 grudnia 2015 r. do 18 listopada 2019 r.

Senior Marek Sokołowski przypomniał, że Konfraternia św. Jakuba odwołuje się do tradycji Św. Apostoła Jakuba Starszego, który w swej misji ewangelizacyjnej na terenie dzisiejszej Hiszpanii był wspierany przez Matkę Bożą na Kolumnie (Madonna del Pilar), która ukazała mu się w Saragossie w roku 40; do ideałów rycerskiego Zakonu Świętego Jakuba oraz pierwszego na ziemiach polskich Bractwa Najświętszego Serca Jezusa działającego od 1705 r. przy pijarskim kościele Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, który dziś jest katedrą polową Wojska Polskiego; do ideowego przesłania zawartego w Akcie Europejskim wygłoszonym 9 listopada 1982 r. w Santiago de Compostela przez Świętego Jana Pawła II.

Do pełnienia obowiązków Vice-Seniora Konfraterni został zgłoszony i wybrany Jerzy Pawlikowski.

Do pełnienia obowiązków Skarbnika Konfraterni został zgłoszony i wybrany Wiesław Czajka.

Do pełnienia obowiązków Sekretarza Konfraterni został zgłoszony i wybrany Łukasz Stefaniak.

Do pełnienia obowiązków Członków Konfraterni zostali zgłoszeni i wybrani: Danuta Niedbałko oraz Piotr Szarko

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Robert Mikulski, Teresa Przybył, Anna Przygoda-Golenia.

Senior Konfraterni brat Marek Sokołowski ze wzruszeniem podziękował za okazane mu zaufanie i wybór do pełnienia tak zaszczytnej funkcji. Dodał, że wstępując do Konfraterni św. Jakuba w 2016 r. nie przypuszczał, że dostąpi takiego zaszczytu. Pragnie sprawować funkcję Seniora korzystając z doświadczeń b. Seniora brata Jerzego Grzegorza Kazimierczaka i ma nadzieję, że brat Jerzy będzie go wspierał. „Pragnę działać ku naszej radości, ku radości św. Jakuba, ku radości Pana Boga” – tymi słowami nowy Senior Konfraterni św. Jakuba zakończył swoje pierwsze wystąpienie.

Postanowiono powołać Komisję Pielgrzymkową, której zadaniem będzie przygotowywanie pielgrzymek Konfraterni. Koordynatorem prac będzie Łukasz Stefaniak, który dotychczas sam przygotowywał każdą pielgrzymkę.

Alicja Czańko poinformowała, że Instytut Prymasowski jest gotów poprowadzić dla członków Konfraterni św. Jakuba rekolekcje przygotowujące do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

Ewa Wasiak podała informację, że Archidiecezja Warszawska we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II, Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz z Instytutem Prymasowskim przygotowała cykl spotkań pod nazwą “Myśląc z Wyszyńskim. Dlaczego Prymas Tysiąclecia? Co zawdzięczamy kard. Stefanowi Wyszyńskiemu?”. Miejscem spotkań będzie Dom Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 listopada br. Następne – 19 grudnia 2019 r. oraz 16 stycznia, 20 lutego, 19 marca, 16 kwietnia i 21 maja 2020 r.

Marek Mikulski zaapelował do nowej Kapituły o przejrzystą działalność tj. o informowanie członków Konfraterni o podejmowanych przez Kapitułę decyzjach i uchwałach, które będą dotyczyć wszystkich członków Stowarzyszenia.

Ks. płk. Zbigniew Kępa sprezentował zebranym „Kalendarz Żołnierza Wojska Polskiego” – kieszonkowy i ścienny oraz udzielił nowym władzom Konfraterni błogosławieństwa Bożego, życząc konfratrom dalszej owocnej działalności.

Tekst – Ewa Wasiak, Beata Sokołowska
Zdjęcia – ks. płk Zbigniew Kępa, Beata i Marek Sokołowscy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *