Ze stolicy na Górę św. Jakuba. Pielgrzymka Konfraterni św. Jakuba. Etap 4. Skierniewice – Rzeczyca

8 września 2019 r. Konfraternia Św. Jakuba przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęła pielgrzymkę weekendową „Ze stolicy na Górę św. Jakuba”. To średniowieczna nazwa dzisiejszej Góry św. Anny. Zakończenie pielgrzymki planowane jest w czerwcu 2020 r. Jest pięć intencji tej pielgrzymki. Pątnicy dziękują za mającą nastąpić 7 czerwca 2020 r. w Warszawie beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego oraz modlą się: o błogosławieństwo dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w setną rocznicę jego ustanowienia; o błogosławieństwo dla Protektora Konfraterni św. Jakuba biskupa polowego WP ks. gen. Józefa Guzdka i Opiekuna Duchowego Konfraterni ks. płk. Zbigniewa Kępy; o orędownictwo Boże dla członków Konfraterni, zwłaszcza pielgrzymujących na danym etapie, oraz dla ich rodzin; w intencji zmarłych członków i przyjaciół Konfraterni. Konfratrzy, którzy z różnych powodów nie mogą wyruszyć na Drogę Jakubową, uczestniczą w pielgrzymce duchowej i w łączności z idącymi odmawiają w dniach pielgrzymki modlitwę różańcową w intencjach pielgrzymkowych.

W dniach 9 i 10 listopada 2019 r. pątnicy z Konfraterni Św. Jakuba kontynuowali pielgrzymkę na Górę swego Patrona. W drogę wyruszyło 25 pielgrzymów – członków i sympatyków naszej Konfraterni. Oznakowany szlak Warszawskiej Drogi Świętego Jakuba wiedzie na tym odcinku przez niegdyś zachodnią część Mazowsza, którego stolicą była Rawa Mazowiecka.

Wyjście pielgrzymów na szlak w sobotę 9 listopada br. poprzedziła Msza święta w kościele pw. Św. Jakuba w Skierniewicach. Wędrowców zachwyciła piękna świątynia ufundowana w 1781 r. przez prymasa Antoniego Kazimierza Ostrowskiego. Z sześciu znajdujących się w kościele ołtarzy, jeden z bocznych zadedykowano świętemu Jakubowi. W Skierniewicach droga wiodła przez Plac Jana Pawła II, obok kościoła garnizonowego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Tu słowa zachęty i błogosławieństwa dla pielgrzymów skierował telefonicznie asystent kościelny Konfraterni ks. płk Zbigniew Kępa.

Po 33 km wędrówki, m. in. przez Starą Rawę, będącą jedną z najstarszych miejscowości w tym rejonie i po przyjściu do Rawy Mazowieckiej, pielgrzymi nawiedzili kościół, w którym znajduje się piękny obraz Matki Bożej Pocieszenia. Duszpasterską posługę pełnią w tej świątyni od 1938 r. Księża Pasjoniści. W kompleksie pojezuickim, kontynuowano modlitwę w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po posiłku w mieście, pielgrzymi udali się na nocleg do hotelu „Tatar”, ulokowanego nad zalewem na rzece Rawce. Tutaj w czasie wieczornego spotkania serdeczną sympatią i modlitwą otoczyli Seniora Jerzego Grzegorza Kazimierczaka, autora Przewodnika „Warszawska Droga św. Jakuba”, składając dostojnemu jubilatowi najlepsze życzenia z okazji kolejnej rocznicy jego urodzin. Dzielono się przy tym doświadczeniami z różnych Dróg Jakubowych.

Rankiem 10 listopada pielgrzymi uczestniczyli w niedzielnej Mszy świętej, w pięknie odrestaurowanym kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej. Z okazji niedzieli seminaryjnej ks. proboszcz Bogumił Karp zapoznał zebranych z działalnością Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, którego absolwent celebrował Eucharystię, a seminarzyści zachęcali do modlitwy o nowe powołania kapłańskie. W drodze był czas na refleksję i zadumę nad historią Polski, w którą wpisały się mijane miejscowości. Przypomina o tym choćby wystawa „Rawska Via Dolorosa 1939-1945”, zorganizowana przy kościele NPNMP w Rawie Mazowieckiej, czy biegnący mijanymi ścieżkami Szlak Grunwaldzki. Przez Boguszyce i szczycącą się kościołem jakubowym miejscowość Krzemienica, po 26 km marszu, konfratrzy dotarli do wsi Rzeczyca i tu zakończyli 4 etap pielgrzymki. W trakcie wędrówki było wiele czasu na modlitwę w intencjach Kościoła i naszej Ojczyzny, w przeddzień 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w intencjach pielgrzymki na Górę św. Jakuba.

Tekst – Marek Sokołowski
Zdjęcia – Beata Sokołowska, Jerzy Pawlikowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *